Privacy statement

Uw privacy is voor ons belangrijk!

Als logiesverstrekker op Texel spannen wij ons in uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij
gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens
houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring
informeren wij u hoe wij met uw gegevens omgaan.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle boekingen, reserveringen en verzoeken om
informatie die u bij ons doet.

Gegevens: Vitamine Zee Texel
E-mailadres: info@texelvitaminezee.nl
Adres: Vuurtorenweg 94
Postcode en plaats: 1795 LM De Cocksdorp
Telefoon: +31 6 24359161
KvK nummer: 72690399

Waarom verwerken wij uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens om uw verblijf op het eiland Texel zo aangenaam mogelijk te maken en
om u te kunnen informeren over uw reis, de accommodatie die wij u bieden en de
bezienswaardigheden op het eiland Texel. Als u daar toestemming voor geeft houden wij u ook graag
na uw verblijf op de hoogte van nieuws over onze diensten en accommodaties en van de
mogelijkheden een boeking te doen. Uw toestemming kunt u uiteraard altijd weer intrekken.

Welke gegevens verwerken wij

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt:

- Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt waarvan duidelijk is dat deze gegevens
bedoeld zijn om te verwerken;
- Voornamen, achternaam, adresgegevens, postcode, woonplaats, land, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum en de betalingsgegevens van
degene op wiens naam de boeking is gedaan en eventueel persoonsgegevens van
reisgenoten;
- Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website, bijvoorbeeld door het versturen
van een reserveringsverzoek, het versturen van een contactformulier of het aanmelden voor
de nieuwsbrief.
- Persoonsgegevens die u ons verstrekt via social media zoals Facebook.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden tenzij u daar zelf toestemming voor
heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats als dat noodzakelijk
is om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of om aan een wettelijke verplichting te kunnen
voldoen. Zo zijn wij in verband met de af te dragen toeristenbelasting verplicht aan de gemeente
Texel van uw verblijf de volgende gegevens te verstrekken: uw naam, woonplaats, aankomst- en
vertrekdatum, aantal geboekte nachten en aantal personen.

 

Privacy verklaring Logiesverstrekkers op Texel

 

Toegang en Beveiliging Persoonsgegevens

Wij zorgen er voor dat alleen gebruikers van persoonsgegevens toegang hebben tot de
persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Iedere gebruiker van
persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht van alle persoonsgegevens waarvan hij of
zij op grond van die toegang kennis neemt.
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig
gebruik dat van uw gegevens zou kunnen worden gemaakt.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om te verzoeken om correctie, verbetering,
afscherming of verwijdering van de hem of haar betreffende Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden
waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt.

Klachten

U kunt klachten over niet naleving van de bepalingen van dit reglement of klachten om andere
redenen aan ons kenbaar maken en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Neem dan gerust
contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

Vitamine Zee Texel
Bob van Heerwaarde / Louise van Harmelen
Telefoonnummer: +31 6 24359161
Email: info@texelvitaminezee.nl

De omgeving

Nationaal park Duinen van Texel

Heerlijk genieten op het strand

De mooie vuurtoren van Texel

Zeehondjes kijken in Ecomare

In het voorjaar staan de bloemenvelden in bloei